Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Výjimka z evropských limitů (BREF/BAT)

Projekt snížení emisí 2016-2021

Elektrárnu 7EC připravujeme na provoz minimálně do roku 2035

 • Proto je nutné provést generální opravu strojní části elektrárny a upravit technologie tak, aby splnily požadavky na ekologický provoz jak nyní, tak v budoucnu
 • Oprava a ekologizace bloků 3 a 4 (2016–2018)
 • Oprava a ekologizace bloků 1 a 2 (2019–2021)
 • Oprava a zvýšení účinnosti zařízení – kotelna, strojovna, elektrostatické odlučovače popílku, systém kontroly řízení, měření a regulace, absorbéry odsíření
 • Náklady 1. etapy: 3 miliardy korun (největší investice v Pardubickém kraji, financování z vlastních zdrojů)
 • Náklady 2. etapy: cca 3 – 4,2 mld. Kč

Cíle ekologizace:

 • Splnění limitů dle IED i dle směrnice BREF a BAT

Splnění parametrů BREF a BAT

7EC bude po roce 2021 splňovat předpisy a limity ve všech sledovaných parametrech požadovaných směrnicí BREF a BAT
 • V  duchu směrnice BREF a BAT se 7EC rozhodla požádat o výjimku z emisních limitů oxidů dusíku a rtuti, protože výše investice do splnění těchto limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému výsledku zlepšení životního prostředí v kraji

Snížení emisí NOx dle BREF a BAT vs. náklady (emise t/TWh)

Snížení emisí NOx dle BREF a BAT vs. náklady

Nový emisní limit pro rtuť

 • V ČR neexistují imisní limity na rtuť, Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila hranici zdraví škodlivého imisního limitu pro člověka: 1 mikrogram/m3.
 • Stanovené emisní limity pro rtuť jsou předmětem žaloby evropských energetických společností.

Podíl příspěvku 7EC na ročním průměru koncentrace rtuti bude maximálně 0,002 % imisního limitu doporučeného WHO
 • Rozptylová studie ORGREZ, 2018
Imisní koncentrace rtuti v ng/m3
Imisní koncentrace rtuti v ng/m3

Podíl 7EC na imisní situaci v Pardubickém kraji

 • V letech 2012–2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu 7EC jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % pro krajské město Pardubice.
 • Po dokončení obnovy a ekologizace dle IED v roce 2020 se maximální úroveň ročního příspěvku sníží na 0,8 % imisního limitu v okolí elektrárny a 0,19 % pro město Pardubice.

Zlepšením denitrifikace (investice 1,2 mld. Kč) sníží elektrárna emise NOX z 250 mg/m3 na 195 mg/m3. Směrnice BREF a BAT přitom požaduje emise jen o 20 mg/m3 nižší.
 • K jejich splnění by byla nutná další investice ve výši 1,4 mld. Kč.
 • Přitom podíl elektrárny na celkové úrovni znečištění imisemi NOX by se snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a o 0,02 % pro město Pardubice

Zdroje NOX v České republice

Zdroje NOX v České republice