Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Výjimka z evropských limitů (BREF/BAT)

Kontext pardubického kraje

7EC je nejdůležitějším zdrojem elektrické energie v Pardubickém kraji
  • 7EC má jako jediná elektrárna v kraji certifikaci na „start ze tmy“ a ostrovní provoz v případě blackoutu nebo ohrožení energetické sítě.
  • Zajištění dodávek pro nemocnice, školy, podniky, úřady
  • Start například pomocí přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, najížděcí plynová kotelna

Elektrárna je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na Přeloučsku
  • 350 pracovních míst v elektrárně
  • 450 navazujících pracovních míst v regionu
  • Největší investor v Pardubickém kraji
Přelouč