Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Výjimka z evropských limitů (BREF/BAT)

IED a BREF/BAT. Co je co?

Limity emisí IED

  • Platná směrnice EU, kterou musí v roce 2020 splňovat všechna velká spalovací zařízení
  • Aby elektrárna splnila tato kritéria, bylo a bude nutno vynaložit více než 6 mld. Kč zejména na zlepšení účinnosti ekologických opatření

Směrnice BREF a BAT

  • Směrnice schválená v průběhu investičního cyklu zavádí nové, zpřísněné limity již rok po povinnosti plnit limity podle původní směrnice IED
  • Změna pravidel uprostřed investičního cyklu vyžaduje další nákladná opatření, na která se výrobci nemohli připravit
  • Byla schválena nejtěsnější většinou (rozdíl necelého 1 % hlasů) a některé členské státy se domáhají zrušení její platnosti
  • ČR prostřednictvím zástupců MŽP hlasovala rovněž proti platnosti této směrnice, protože ohrožuje energetickou koncepci ČR

Nový emisní limit pro rtuť

  • V ČR neexistují imisní limity na rtuť, Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila hranici zdraví škodlivého imisního limitu pro člověka: 1 mikrogram / m3.
Podíl příspěvku 7EC na ročním průměru koncentrace rtuti bude maximálně 0,002 % imisního limitu doporučeného WHO
  • Rozptylová studie ORGREZ, 2018