Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Modernizace

Postup projektu

Ekologizace bloků 3 a 4 začala po dvouleté přípravě na začátku roku 2016. V elektrárně pracovalo denně navíc i přes 800 zaměstnanců dodavatelských firem. Nyní se připravuje modernizace bloků 1 a 2.


Srpen 2014

Zřízení Projektového týmu pro obnovu Elektrárny Chvaletice.

Září 2014

Vyhlášení soutěže na opravy bloků 3, 4 (zveřejněním kvalifikační dokumentace).

Listopad  2014 – květen 2015

Podání nabídek uchazečů, prohlídky místa, doplňující dotazy k dokumentaci, příprava výběrového řízení pro technický dozor investora, podkladů pro výběrové řízení na rekonstrukci zauhlování a výběrového řízení na opravu absorbéru odsíření.

Červen 2015

Vyhlášení vítěze výběrového řízení. Vítězem se stala společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., s cenou za realizaci díla ve výši 2 506 650 000 Kč bez DPH.

Červenec 2015

Podpis smlouvy s vítězným uchazečem. Dokument má přes 50 stran a 19 příloh.

Červenec 2015 – březen 2016

Přípravné práce, příprava zázemí pro dodavatele, různá ověřovací měření, geologický průzkum v okolí elektroodlučovačů, předání výkresové dokumentace, podání žádostí o stavební povolení, převzetí staveniště (společný sklad reagentu pro sekundární denitrifikaci bloků) a zahájení projekčních prací.

Březen 2016 – červen 2017

Vlastní realizace oprav týkající se kotelny, strojovny, systému kontroly a řízení, silnoproudých zařízení i elektrostatických odlučovačů popílku u bloků 3,4.

V rámci projektu byl také optimalizován provoz absorbéru č. 2. Současně byly upraveny vnitřní zauhlovací cesty, čímž se snížila prašnost.

Byla dokončena montáž odhlučnění vývodových transformátorů 3,4.

Podepsán dodatek se společností KP RIA, ve kterém bylo mimo jiné také dohodnuto posunutí termínu předání části díla B3 a B4 na únor 2017.

Červen 2017

KP RIA nesplnila ani pro jeden blok sjednané termíny, což vyústilo v odstoupení od Smlouvy o dílo v rozsahu nesplněného zbytku plnění ze strany 7EC.

Červen 2017 – dosud

U bloků B3 a B4 probíhají po odstoupení od Smlouvy o dílo a uvedení bloků do zkušebního provozu postupné opravy díla tak, aby mohlo být dosaženo parametrů sjednaných v ukončené smlouvě o dílo.

Srpen 2018

Podepsána Smlouva o dílo mezi 7EC a 7ENG, která v pozici generálního dodavatele zajistí přípravu a realizaci opravy bloků B1 a B2.

Září 2018 – dosud

Probíhají výběrová řízení na subdodavatele jednotlivých částí díla na opravy bloků 1, 2.