Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Modernizace

Dodavatelé a sbudodavatelé

Dle zákona o veřejných zakázkách byla k výběru dodavatele na opravy a snížení emisí NOx dvou bloků elektrárny Chvaletice zvolena forma jednacího řízení s uveřejněním. Hlavním cílem při realizaci výběrového řízení byla transparentnost veřejné zakázky. Nejdříve byla zveřejněna kvalifikační dokumentace. Po přihlášení zájemců o účast ve veřejné zakázce byla zveřejněna rozsáhlá zadávací dokumentace zahrnující technickou i obchodní část.

Předmětem díla je kompletní dodávka oprav dvou bloků „na klíč“. Definoval se minimální rozsah díla a tzv. volná část, avšak s garantováním 35 hlavních parametrů, jako jsou například emisní limity, vlastní spotřeba, minimální a maximální výkon a další.

„Zakázka byla hodnocena pouze na základě ceny kompletní dodávky a provozních nákladů denitrifikace po dobu 7 let. Motivací pro dodavatele byl i způsob finančních bonusů, kdy nabízející mohl o očekávaný bonus snížit svoji nabídkovou cenu a zvýšit tak možnost získání zakázky. Nabídli jsme například bonusy za snížení minimálního výkonu pod 95 MW, za snížení vlastní spotřeby bloku či za dodržení určité hodnoty disponibility. Naopak za nesplnění požadovaných hodnot budeme uplatňovat malusy,“ říká Jiří Votrubec, vedoucí projektového týmu za 7EC.

Dodavatel díla: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s.

Hlavní subdodavatelé: G-Team a. s., Siemens, s. r. o., ZVVZ-Enven Enginnering, a. s., SES Tlmače, a. s., T-PROJECT GROUP, spol. s r. o., SBB ENERGY S. A., Alstom s. r. o. (GE), ARVOS s. r. o., či HN Technology s. r. o.