Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Modernizace

modernizace

Elektrárna Sev.en EC v současností prochází kompletní opravou a ekologizací za minimálně 7 miliard korun. Cílem je významné snížení emisí všech podstatných znečišťujících látek.

Po rekonstrukci bloků 3 a 4 bude následovat rekonstrukce bloků 1 a 2. Elektrárna tak bude splňovat veškeré české i unijní parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a naprostou většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Výjimkou jsou emise dvou látek, u kterých by další nevelké snižování vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Evropská směrnice však právě na takovou situaci pamatuje a umožňuje elektrárnám získat částečnou a časově omezenou výjimku. O tu se také elektrárna ve Chvaleticích rozhodla požádat.

Žádost o výpjimku z evropských limitů