Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Novinky

Chladicí věže chvaletické elektrárny snižují emise prachových částic, potvrdilo unikátní měření

21. 01. 2019

main
Zobrazit galerii

Elektrárna 7EC ve Chvaleticích už zažila leccos – test na nájezd z přečerpávací elektrárny, hasičské cvičení na komíně i nocující aktivisty na chladicí věži. Na konci loňského roku však všechny tyto události přetrumflo světově unikátní měření, které uskutečnila Laboratoř pro studium kvality ovzduší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Nad elektrárnou létala vzducholoď a akademický tým pod vedením Jana Hovorky zjišťoval, co se děje s prachovými částicemi v oblacích páry nad chladicími věžemi. Měření prokázala, že chvaletický systém odvedení spalin je tak efektivní, že reálně snižuje produkci tuhých znečišťujících látek do ovzduší.

Ve čtvrtek 18. 10. a v pátek 19. 10. 2018  se nad elektrárnou 7EC vznášela dálkově řízená vzducholoď o délce 12 m a šířce 2,5 m. Jejím jediným „pasažérem“ byl aerodynamický spektrometr částic, který dokáže každou vteřinu změřit velikostní spektrum částic od 0,5 do 10 mikrometrů. Tým Jana Hovorky provedl stovky metrů nad zemí celkem 16 letů a dospěl k překvapivým závěrům: chladicí věže vynášejí prachové částice velmi efektivně minimálně do výšky 600 m a maximální koncentrace jemných prachových částic v tzv. kouřové vlečce jsou překvapivě nízké.

„Zatímco v tom nejhorším prostoru nad chladicími věžemi jsme naměřili maximálně 300 mikrogramů na kubický metr, v obcích, kde pár domů špatně zatopí, běžně měříme 700 - 2 000 μg/m3 přímo v ulicích,“ řekl Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jehož tým pomocí dálkově řízené vzducholodi provádí detailní monitoring ve vybraných průmyslových objektech po celé republice.

„Vysvětluji si to tím, že v chladicích věžích, do nichž jsou zavedeny spaliny, probíhá jakási sekundární vypírka, která podstatně snižuje dopad emisí na čistotu ovzduší. Část tuhých znečišťujících látek spadne zpět do chladicí vody, část se naváže na kapičky vodní páry a po vysušení dosáhne rozměrů větších než 10 mikrometrů. Podstatné je, že v obou případech již tyto částice nepředstavují zdravotní rizika.“

Tzv. tuhé znečišťující látky jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Dominantním zdrojem těchto látek jsou v České republice lokální topeniště v domácnostech, zatímco velké zdroje typu elektráren či tepláren v návaznosti na mohutné ekologické investice jsou dnes již minoritní. Tuhé znečišťující látky reprezentují společně s tzv. benzo[a]pyrenem největší problém českého ovzduší.

zpět
Další novinky
main

Provoz nového systému vykládky uhlí slavnostně zahájen

22. 11. 2018

Přes 80 návštěvníků oslavilo ve středu 21. listopadu zahájení provozu dopravy a vykládky uhlí pomocí kontejnerů rakouské firmy Innofreight. V elektrárně ve Chvaleticích se sešlo nejen vedení firem Innofreight, ČD Cargo a Sev.en EC, ale i zaměstnanci těchto firem, kteří se podíleli na výstavbě.

main

Václav Matys novým generálním ředitelem

03. 10. 2018

Skupina Sev.en Energy Pavla Tykače završuje svoji několikaměsíční transformaci. Do pozice CEO nově strukturovaného holdingu se k 1. 10. 2018 postavil Luboš Pavlas. V čele elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích ho vystřídal Václav Matys.

main

Sev.en Energy členem mezinárodní organizace VGB PowerTech

01. 08. 2018

VGB PowerTech je mezinárodní asociace zabývající se výrobou a skladováním elektřiny a tepla, která byla založená již v roce 1920. Tato dobrovolná asociace sdružuje společnosti, které se zabývají výrobou elektřinu nebo technologií s tím spojených a vytváří podmínky pro výměnu technických informací mezi jednotlivými společnostmi, zejména v Evropě. Od července 2018 je jejím členem i skupina Seven Energy.