MENU

Novinky

Sev.en EC napájel proud z Dlouhých strání

13. 12. 2017

main
Zobrazit galerii

Vedení Sev.en EC přijalo loni v srpnu nabídku společnosti ČEPS zúčastnit se zkoušky na uvedení tepelné elektrárny Chvaletice do provozu dodávkou elektrické energie z vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Cílem bylo prověřit schopnost elektrárny Dlouhé stráně dodat napětí do chvaletické elektrárny, napájet motory vlastní spotřeby 205MW bloku při úplném rozpadu elektroenergetické přenosové soustavy ČR (tzv. blackstart). Po provedení nezbytných analýz a studie proveditelnosti byl navržen způsob zapojení a dodání napětí s ohledem na minimalizaci rizika přepětí v celé izolované soustavě.

Pro přenos elektrické energie z elektrárny Dlouhé stráně do Chvaletic byla naplánována trasa mezi generátorem Dlouhé stráně a odbočkovým transformátorem elektrárny Chvaletice, která byla oddělena od zbývající části elektrizační soustavy. Pro zkoušku, jejíž termín byl stanoven na 2. září ve 20 hodin, se zvolila vodní turbína č. 1 v elektrárně Dlouhé stráně a blok č. 1 v elektrárně Chvaletice. Po počátečních potížích s nastavením řídicích a ochranných systémů došlo ve 22:18 hodin k sepnutí generátorového vypínače v elektrárně Dlouhé stráně. Následovalo postupné nabuzování stroje generátoru na naplánovanou hodnotu napětí.

Právě tento postup snížil riziko přepětí při spínání a buzení generátoru. Ustálená hodnota napětí a frekvence se pohybovala bezpečně v předem stanovených mezích a proto se ve 22:45 hodin mohlo zahájit postupné zapínání a následné vypínaní jednotlivých motorů (čerpadel a ventilátorů) vlastní spotřeby bloku č. 1 v elektrárně Chvaletice. Vyhodnocení sledovaných veličin zaznamenávaných u našich partnerů i na vlastní spotřebě bloku č. 1 elektrárny Chvaletice v průběhu jednotlivých manipulací potvrdilo splnění kritérií úspěšné zkoušky. Elektrárna Chvaletice tak přispěla k nalezení a odzkoušení možné alternativy pro obnovení napětí v elektroenergetické soustavě České republiky v případě jejího částečného nebo úplného rozpadu.

zpět
Další novinky
main

Již brzy budeme najíždět na plyn

23. 10. 2017

V elektrárně 7EC ve Chvaleticích finišuje přestavba najížděcí kotelny. Podstatou investice je změna palivové základny z těžkého topného oleje na plyn. Elektrárna tak splní nové emisní limity platné po roce 2018.

main

Jako ve filmu! Hasiči nacvičovali záchranou operaci na komíně

13. 10. 2017

Tématem říjnového hasičského cvičení v 7EC byl transport zraněné osoby po plášti komína z druhého ochozu komínu. Operace proběhla ve výšce cca 55 m, tj. asi jako v patnáctém patře.

main

Najížděcí kotelna má nový komín

22. 07. 2017

Ve čtvrtek 20. července dostala najížděcí kotelna v Elektrárně Chvaletice nově rekonstruovaný komín upravený na spalování zemního plynu. Komín se skládá ze dvou kusů, které byly na místo přesunuty pomocí jeřábů. „Komín je vysoký 35 m a horní díl je vybaven i větrolamy, jejichž úkolem je zmírnění účinků větrů působících na komín,“ řekl Miroslav Pečeňa, projektový manažer.