MENU

Modernizace

Postup projektu

Modernizace bloků 3 a 4 začala po dvouleté přípravě na začátku roku 2016. V elektrárně pracovalo denně navíc i přes 800 zaměstnanců dodavatelských firem. Nyní se připravuje modernizace bloků 1 a 2.

Srpen 2014

Zřízení Projektového týmu pro obnovu Elektrárny Chvaletice.

19. září 2014

Vyhlášení soutěže na opravy bloků 3, 4 (zveřejněním kvalifikační dokumentace).

Listopad 2014

Ve stanovené lhůtě podalo žádost o účast 11 zájemců. K podání nabídky bylo vyzváno 8 přihlášených společností.

Prosinec 2014

3 prohlídky místa pro potenciální dodavatele, následně doplňující dotazy k dokumentaci.

Březen – květen 2015

Příprava výběrového řízení na technický dozor investora, podkladů pro výběrové řízení na rekonstrukci zauhlování a výběrového řízení na opravu absorbéru odsíření.

Červen 2015

Vyhlášení vítěze výběrového řízení. Vítězem se stala společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., s cenou za realizaci díla ve výši 2 506 650 000 Kč bez DPH. Jde o renomovaného dodavatele staveb včetně částí technologicko-strojních, elektro, měření a regulace a systému kontroly řízení. Společnost má zkušenosti z realizace kompletních obchodních balíčků v rámci obnov elektráren Skupiny ČEZ a podílela se i na výstavbě jaderných elektráren.

Červenec 2015

Podpis smlouvy s vítězným uchazečem. Dokument má přes 50 stran a 19 příloh.

Červenec 2015 – březen 2016

Přípravné práce, příprava zázemí pro dodavatele, různá ověřovací měření, geologický průzkum v okolí elektroodlučovačů, předání výkresové dokumentace, podání žádostí o stavební povolení, převzetí staveniště (společný sklad reagentu pro sekundární denitrifikaci bloků) a zahájení projekčních prací.

Březen 2016

Po odstavení bloku B3 zahájila společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA stavební práce ve strojovně: demontáž protihlukového krytu, parní části turbogenerátoru a turbonapáječky, 6kV motorů, hlavních čerpadel strojovny a zařízení měření a regulace. Rotory, vnitřní tělesa, rozváděcí kola a další byly odvezeny do Brna do firmy Siemens.

Na kotelně začala montáž lešení a čištění kotle od stropu. V první fázi proběhla demontáž práškovodů, vzduchovodů i dopravníků paliva. Došlo také k bourání vyzdívek kotle.

Na elektrostatických odlučovačích začala demontáž stěn a navážení materiálu na předmontáže. Demontovala se rozvodna a kouřovody a začala montáž nových vestaveb a střešních nosníků.

Duben 2016

Na strojovně nadále pokračují demontáže armatur a jejich následná kontrola. Na blokovou úpravnu kondenzátu byly dodány nové nádrže. Na elektrostatických odlučovačích pokračuje montáž nových vestaveb.

Květen 2016

Odstavení bloku B4 a zahájení vlastní realizace oprav.

Srpen 2016

Absorbér č. 2 byl předán ke kompletním zkouškám. Na vnitřním zauhlování byla zahájena zkouška linky A, na lince B byly zahájeny demontážní a montážní práce.

Září 2016

Pokračovala vlastní realizace oprav na obou blocích. Byla dokončena montáž odhlučnění vývodových transformátorů 3,4.
Kvůli srpnovému požáru na zauhlování byla přerušena zkouška linky A, funkční zkouška absorbéru byla také přerušena a posunuta po najetí bloků.

Říjen 2016

Pokračovala vlastní realizace oprav na obou blocích.
Bylo zahájeno zauhlování linkou A a dále pokračovala provozní zkouška. Byla dokončena hrubá montáž zauhlovací linky B.

Listopad 2016

Pokračuje vlastní realizace oprav na obou blocích.
Probíhá zauhlování již oběma linkami A i B a pokračuje provozní zkouška.
Na absorbéru č. 2 byly dokončeny zkoušky a je připraven na provoz.