MENU

Modernizace

Ochrana přírody

Snížení emisních koncentrací

Ekologizace významně sníží emisní koncentrace všech významných znečišťujících látek – oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek i oxidu siřičitého. Emisní koncentrace NOX poklesnou nejméně o 40 %, TZL nejméně o 20 % a SO2 nejméně o 10 %.

redukce-emisi

Oxidy dusíku aneb více peněz nutně nemusí znamenat více muziky

Následující graf vyjadřuje vzájemný vztah mezi finančními prostředky investovanými do snižování emisí NOX a jejich maximálním možným snížením. Jde o nepřímou úměru – množství vynaložených peněz neznamená stejně významné snížení emitovaných látek. Zatímco mezi lety 2013 – 2020 přinese investovaná miliarda snížení emisí téměř o polovinu, po roce 2020 by další snížení o pouhé 1,7 % znamenalo náklady převyšující 1,4 mld. Kč.

Snížení emisí NOx vs. náklady (emise na 1 vyrobenou TWh, náklady v milionech Kč)

graf1

Aktuální investicí vrcholí dlouhodobý proces, kterým se Sev.en EC zařadila mezi nejmodernější výrobce elektřiny v ČR. Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 97 %, emise NOx o 74 %, emise TZL o 91 % a emise CO o 82 %. Díky právě probíhající investici budou emise nadále klesat.

Kontext – vývoj emisí elektrárny ve Chvaleticích

graf2