MENU

Modernizace

Ochrana přírody

Elektrárna Chvaletice se ještě před změnou vlastníka přihlásila k Přechodnému národnímu plánu České republiky. Tento plán byl potvrzen Evropskou komisí a vede velké energetické zdroje k výraznému snižování emisí. Umožňuje jim tak do roku 2020 postupně naplnit velmi přísné podmínky, které vycházejí z evropské ekologické legislativy. Modernizací vrcholí dlouhodobá postupná ekologizace provozu elektrárny.

Nejvýznamněji se snížení emisí projeví u oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek. Mezi další přínosy projektu patří snížení prašnosti při zauhlování a také snížení hluku v bezprostředním okolí výstupních transformátorů.

Oxidy dusíku

Koncentrace NOx klesne z 350 mg/m3 pod 200 mg/m3, elektrárna tak splní nový emisní limit. koncentrace NOx

Tuhé znečišťující látky

Díky výměně elektrostatických odlučovačů elektrárna mnohonásobně sníží prašnost a splní nejpřísnější emisní limit pro tuhé znečišťující látky 20 mg/Nm3. Koncetrace tuchých znečišťjících látek