MENU

Novinky

Již brzy budeme najíždět na plyn

23. 10. 2017

main
Zobrazit galerii

V elektrárně 7EC ve Chvaleticích finišuje přestavba najížděcí kotelny. Podstatou investice je změna palivové základny z těžkého topného oleje na zemní plyn. Elektrárna tak splní nové emisní limity platné po roce 2018.

Kromě výměny stávajících olejových hořáků za nízkoemisní plynové hořáky musel být postaven nový distribuční plynovod z nedalekých Chvaletic a regulační a měřící stanice plynu. Na plynovod budou napojeny další ekonomické subjekty v sousedním průmyslovém areálu. Sdružení firem Rekomont, a.s. & I. SPZ s.r.o. a firma RUBING s.r.o. by mělo dokončit stavbu do konce roku.

Najížděcí kotelna slouží k výrobě páry, která se využívá k najíždění bloků a pro výměníkovou stanici vytápění areálu 7EC. Slouží také jako záložní zdroj tepla pro soustavu centrálního zásobování teplem ve Chvaleticích. Kotelna má dva kotle o celkovém instalovaném jmenovitém tepelném příkonu 37,9 MW. Průměrný roční součet provozních hodin obou kotlů je cca 206 hodin.

První z kotlů má již osazen nový plynové hořák. Po jeho najetí bude vyměněn hořák i na druhém kotli. Na oba kotle bude nainstalován ekonomizér pro využití odpadního tepla spalin pro zvýšení účinnosti.

Po realizaci plynofikace bude elektrárna splňovat nové emisní limity na CO pod 50 mg/Nm3 a NOX pod 100 mg/Nm3.

zpět
Další novinky
main

Jako ve filmu! Hasiči nacvičovali záchranou operaci na komíně

13. 10. 2017

Tématem říjnového hasičského cvičení v 7EC byl transport zraněné osoby po plášti komína z druhého ochozu komínu. Operace proběhla ve výšce cca 55 m, tj. asi jako v patnáctém patře.

main

Najížděcí kotelna má nový komín

22. 07. 2017

Ve čtvrtek 20. července dostala najížděcí kotelna v Elektrárně Chvaletice nově rekonstruovaný komín upravený na spalování zemního plynu. Komín se skládá ze dvou kusů, které byly na místo přesunuty pomocí jeřábů. „Komín je vysoký 35 m a horní díl je vybaven i větrolamy, jejichž úkolem je zmírnění účinků větrů působících na komín,“ řekl Miroslav Pečeňa, projektový manažer.

main

Den otevřených dveří

06. 11. 2016

Elektrárnu Chvaletice obsadilo přes 1000 lidí. Přes plot nemuseli, konal se den otevřených dveří.