MENU
01 02 03 04 05 06 07
scroll

7 pro čistý vzduch

Modernizace Elektrárny Chvaletice
1

3 miliardy Kč do čistého vzduchu

Díky modernizaci bude elektrárna vypouštět výrazně méně znečišťujících látek.
2

Méně síry

Elektrárna už snížila emise oxidu siřičitého o 97 %.
3

Méně dusíku

Elektrárna už snížila emise oxidů dusíku na pouhou třetinu.
4

Méně prachu

Elektrostatické odlučovače popílku redukují úlet tuhých emisí s účinností 99,6 %.
5

Čisté spaliny

Elektrárna začala jako první v ČR vypouštět očištěné spaliny přes chladicí věže.
6

Kvalitní palivo

V elektrárně se spaluje kvalitní hnědé uhlí s vysokou výhřevností a nízkým obsahem síry.
7

Žádný odpad

Elektrárna kromě elektřiny a tepla produkuje strusku, popílek, energosádrovec a stabilizát.